Jij wilt helderheid? Wij zijn open & eerlijk.

Organisatieadvies

In een organisatie worden mensen en middelen doelbewust samengebracht en wordt in een doelgerichte samenwerking gestreefd naar een doelmatige realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Indien het bedrijf continu wil blijven voortbestaan, dan moet het er voor zorgen dat zowel de intern als de extern belanghebbenden tevreden zijn en blijven.

Tot zover de theorie, maar hoe werkt het in de praktijk? De mensen en middelen die ooit doelbewust zijn samengebracht, veranderen. De doelgerichte samenwerking is ook aan erosie onderhevig en de bedrijfsdoelstellingen zijn ook niet meer zo expliciet. Oftewel de belangenhebbenden zijn in min of meerdere mate ontevreden.

Om optimaal te (blijven) functioneren is regelmatige bijstelling van de organisatiedoelstellingen, processen en de daarvoor benodigde informatie noodzakelijk. Maar om nu elke twee jaar de hele organisatie op zijn kop te zetten, zit niemand op te wachten.

Vandaar dat wij werken vanuit een integrale benadering die wij business architectuur noemen. Een business architectuur is het best te vergelijken met een bouwtekening en het bestek, waarmee u de bouw - het resultaat - kunt monitoren en bijsturen. Doordat u inzicht heeft in de samenhang van informatie en proces, van bevoegdheid en verantwoordelijkheid, zijn de gevolgen van maatregelen of verandering vooraf na te gaan. Proactief in plaats van reactief.

Wij realiseren een business architectuur niet, zoals gebruikelijk, alleen op basis van interviews met uw medewerkers; want dan brengen wij alleen de huidige situatie en de knelpunten in kaart. Wij gaan uit van de processen die nodig zijn om uw klanten tevreden te krijgen en te houden, welke werkzaamheden daarvoor verricht moeten worden en welke bevoegdheid en verantwoordelijkheid daarbij hoort om uw medewerkers tevreden te krijgen en te houden. Zo wordt efficiëntie en effectiviteit bereikt zodat u en uw eventuele aandeelhouders tevreden zijn.

Als u behoefte heeft aan een quick-scan van uw organisatie of een organisatie-onderdeel, bent u bij ons aan het juiste adres. Ook counseling is mogelijk; een luisterend oor dat u kan helpen uw gedachten te stroomlijnen, mogelijkheden en beperkingen te onderkennen en te coachen. Eén op één of in groepsverband tijdens een brown-papersessie of een brainstormsessie.